ОРГАНИЗАЦИОНЕН БОРД

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ - Ректор на СУ

Проф. д-р ДИМИТЪР ДЕНКОВ - Декан на ФФ

Доц. д-р ТАТЯНА ТОМОВА - Ръководител на Катедра ПА

Проф. дфн ТОДОР ТАНЕВ

Доц. д-р МИЛЕНА СТЕФАНОВА

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р ТАТЯНА ТОМОВА - Ръководител на Катедра ПА

Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ

Доц. д-р АЛБЕНА ТАНЕВА

Гл. ас. д-р ЕЛЕНА КАЛФОВА

Гл. ас. д-р СИМЕОН ПЕТРОВ