Оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план

Уважаеми студенти,

Изключително важно е участието ви в оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план. Затова ви приканваме да попълните електронните анкетни карти за студентска оценка. Събраната по този начин информация е от взаимна полза както за вас, така и за преподавателите ви, защото:

1. Вашето мнение става значимо.

2. След края на сесията преподавателите ще получат обобщени оценки под формата на проценти и средни стойности, което ще им даде възможност да подобрят своята работа. 

3. Студентската оценка на преподавателите е важна част от атестацията им, която носи една шеста от общата им оценка.

Достъп до анкетните карти за студентска оценка на преподавателите

Анкетата за студентска оценка на преподавателите ще е активна последните две седмици от семестъра. По време на изпитната сесия анкетата няма да е активна.

Конкретните стъпки за достъп до анкетата са следните:

1. Влезте в Мудъл на адрес http://elearn.uni-sofia.bg/.

2. В горната дясна част на екрана изберете Вход и се регистрирайте с потребителското си име и паролата от СУСИ.

3. В горната лява част на екрана се избира Навигация à Моите курсове.

4. Появяват се всички курсове, на които сте записан(а).

5. Моля, попълнете анкетната карта за студентската оценка на преподавателите за всеки от курсовете, на които сте записан(а). Това става като влезете последователно във всеки курс и изберете „Анкета за оценка на курс, зимен семестър, 2016/2017“.

Студентската оценка на преподавателите е анонимна. На преподавателите няма да бъдат предоставяни индивидуалните отговори на студентите.