ПЕТРОВ, Стефан

гл. ас. д-р

Интереси: руска философия, екзистенциализъм

Електронен адрес: stephan_petrov@abv.bg