Иванка Тодорова Мавродиева

Професор, доктор на философските науки

Главен редактор на електронното научно списание "Реторика и комуникации" http://rhetoric.bg и на Онлайн справочника по реторика  onlinerhetoric.bg

Научна област и интереси: реторика, виртуална реторика, политическа реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане

mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/2708/mavrodieva2018.pdf