Практически семинар за оценка на психопатни черти в юношеска възраст

Обща информация


Оценка на психопатни черти в юношеска възраст

ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ

 

Практическият семинар включва:

  1. Преглед на съвременни концептуализации и подходи за оценка на психопатната личност.
  2. Запознаване и работа с Юношески въпросник за психопатни черти (YPI, Andershed et al, 2002) международно утвърден самоописателен инструмент за оценка.

YPI оценява три психопатни дименсии, включващи 10 компонента:

  • междуличностна: измамен и манипулативен стил на взаимоотношения, съчетан с чувство за изключителност и превъзходство (Непочтен чар, Претенциозност, Манипулативност и Лъжливост);
  • афективна: повърхностни емоции (Коравосърдечност, Неемоционалност и Липса на угризения);
  • поведенческа: импулсивен и безотговорен жизнен стил (Търсене не възбуда, Импулсивност и Безотговорност).

Участниците в семинара получават:

  • Пълен комплект от материали, необходими за работа с YPI.
  • Удостоверение за квалификация и персонално право за използване на инструмента.