Одобрени кандидати по Еразъм+

На 30.03.2017 г. от 14,00 ч. в Аулата на Ректората ще се проведе информационна среща със студентите, одобрени за участие в мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за учебната 2017/2018 г. Присъствието на тази среща е задължително, тъй като на нея ще бъде представена важна информация за следващите стъпки, свързани с мобилността.

 

Одобрени кандидати:

 

Трите имена на студента/докторанта

ОКС

(Бакалавър/Магистър/Докторант)

Приемащ университет

 

I

семестър

II

семестър

1

Борис Борисов Кръстев

Магистър

Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne

X

 

 

2

Катерина Анатолиева Иванова

Бакалавър

Universidad de Zaragoza

 

X

3

Живка Стефанова Гецова

Магистър

University of Salzburg

X

X

4

Йоанна Владимирова Николова

Бакалавър

Universite Rene Decartes Paris 05

X

 

5

Иво Георгиев Пешунов

Магистър

Universita di Pisa

X

 

6

Андреа-Карина Петрова Беновска

Бакалавър

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

 

X

7

Преслав Светославов Пироев

Бакалавър

Universidad Complutence de Madrid

 

X

8

Поли Венциславова Петрова

Бакалавър

Universidad Complutence de Madrid

X

 

9 Катерина Георгиева Парзулова Докторант University of Bergen Х Х

10

Лора Светославова Котева

Бакалавър

University of Groningen

X

 

11

Христо Стоянов Калоянов

Бакалавър

Universite Rene Decartes Paris 05

 

X

12

Габриела Стефанова Русинова

Докторант

Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg

X

 

13

ГЕОРГИ ДЕНИСЛАВОВ ДОНКОВ

Бакалавър

Comenius University in Bratislava

 

X

14

Лора Тодорова Йорданова

Бакалавър

University of Liege

 

X

15

Теодора Сашева Будакова

Магистър

University of Porto

X

 

16

Росица Николаева Димитрова

Докторант

Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg

 

X

17

Анет Атанасова Атанасова

Бакалавър

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

X

 

18

Илона Ивова Аначкова

Докторант

Universite de Picardie Jules Verne

X

 

19

София Борянова Кацарова

Бакалавър

Universidad del Pais Vasco, Bilbao

 

X

20

Райко Павлов Байчев

Докторант

Jagiellonian University

X

 

21

Теодор Павлинов Филипов

Бакалавър

University of Groningen

X

 

22

Марио Донев Русинов

Бакалавър

Warsaw University

X

 

23

Станислава Иванова Станчева

Бакалавър

University of Potsdam

X

 

24

Роман Руменов Минов

Бакалавър

University of West Bohemia

 

X

25

Михаела Михаилова Петрова

Бакалавър

Universita di Pisa

X

 

26

Андреа Красимирова Вушкова

Магистър

Comenius University in Bratislava

X

 

 

Резерви:

 

 

Трите имена на студента/докторанта

ОКС

(Бакалавър/Магистър/Докторант)

Приемащ университет

 

I

семестър

II

семестър

1

Мария Николаева Янакиева

Бакалавър

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

 

X

2

Мариян Емилов Василев

Бакалавър

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

X

 

 

Неодобрени кандидати:

 

Трите имена на студента/докторанта

ОКС

(Бакалавър/Магистър/Докторант)

Приемащ университет

 

причина

1

Росица Васкова Янчева

 

Бакалавър

Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne Institut D'Etudes Politiques de Bordeaux University of Potsdam

Не се е явила.

2

Христо Радостинов Стратиев

 

Магистър

Universite de Nice - Sophia Antipolis Universite Rene Decartes Paris 05 University of Liege

Отказал се.

3

Александрина Николаева Николова

 

Бакалавър

University of Groningen Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw Comenius University in Bratislava

Недостатъчно ниво на владеене на език.

4

Биляна Велизарова Енчева

 

Магистър

Universite Rene Decartes Paris 05 Comenius University in Bratislava University of Strasburg (Universite Louis Pasteur)

Не отговаря на критерия за среден успех.