Международна Хумболтова конференция

       Катедра „История на философията“ организира на 26-28 май 2017 международна Хумболтова конференция върху новия реализъм – наскоро възникнало, но вече значимо движение в съвременната философия. В нея ще участват създателите на движението на новия реализъм – проф. Маурицио Ферарис (Торино), проф. Маркус Габриел (Бон) и проф. Марио Де Каро (Рим) – както и  изтъкнати философи от Германия, Италия, България и други страни. Конференцията се реализира с щедрата подкрепа на фондация „Александър фон Хумболт“.

        Повече от 200 години развитието на философията в Европа е доминирано от антиреалистки нагласи и тенденции – от критическата философия на Кант през философията на живота на Ницше, трансценденталната феноменология на Хусерл и херменевтиката на Гадамер до постструктуралистките концепции на Фуко и Дерида. В хода на това развитие философите се концентрират все повече върху условията и начините на функциониране на различните системи на репрезентиране на  нещата и все по-малко върху разработване на оригинални теории за природата на нещата. Тази мащабна критическа традиция на философстване успява да създаде впечатляващ инструментариум от способи за разкриване и проблематизиране на догматични навици и схеми на концептуализиране на реалността. Ала вътрешната ѝ диалектика я кара да обвързва все по-тясно теоретично и догматично философстване и я довежда до все по-дълбок скептицизъм относно възможностите на теоретичната философия – на способността ѝ да играе важна конструктивна роля в големите дебати на съвременността. Движението на новия реализъм цели да разкрие нови перспективи пред философското теоретизиране, като инициира дебати върху следните проблеми: (1) дали може да се развие алтернатива на традицията на антиреализъм, която доминира в (континентална) Европа от Кант до постмодернизма, без при това да се пренебрегват нейните критически постижения?, и (2) дали разделението между континентална и аналитична философия не е вече анахронично и контрапродуктивно?

         Макар и да възниква съвсем скоро, новият реализъм предизвиква мащабни дискусии, в които вземат участие водещи европейски и американски мислители като Умберто Еко, Хилари Пътнам и Джон Сърл, а идеите му  вече намират отзвук и в полета извън философията – архитектура, литература, педагогика, политическа теория, теория на изкуството, социални науки и пр.

        Основни въпроси, които ще бъдат дискутирани на конференцията, са:

 • Какво е новото в новия реализъм?
 • Дали новият реализъм е същностно плуралистки реализъм?
 • Какво отличава новата реалистка онтология от традиционната и от аналитичната онтология?
 • Какво е отношението между новия реализъм и други форми на реализъм в съвременността?
 • Какви перспективи открива новият реализъм към дебатите във философията на съзнанието и в социалната онтология?
 • Дали разделението между аналитична и континентална философия вече отживява времето си?
 • Как дебатите върху новия реализъм влияят върху дисциплинарни полета извън философията  – film studies, gender studies и др.?

       Конференцията ще се открие в Aula Magna, Ректорат на СУ, от 11.00 часа на 26-ти май. Слово при откриването ще произнесе проф. Маурицио Ферарис, а малко по-късно ще изнесе лекция на тема:  Learning From Post-Truth. Пленарните сесии ще се провеждат в Нова конферентна зала (26-28 май). Работни езици на конференцията са английски и немски.

     Организаторите на конференцията канят най-сърдечно преподавателите и студентите в СУ, както и всички желаещи да се запознаят с някои от последните тенденции и дебати в европейската философия, да присъстват на откриването на конференцията в Aula Magna и да посетят пленарните сесии в Нова конферентна зала.

 

Keynote speakers:

          Маурицио Ферарис е директор на Лабораторията за онтология към университета в Торино. Автор е на десетки книги и стотици статии, носител е на международни награди за философия. Работил е в тясно сътрудничество с Умберто Еко и Жак Дерида, а в последните години и с Джон Сърл. Ръководи голям международен проект със седалище в Париж върху „докумедиалната революция“ – ролята на информационните технологии при конституирането, разбирането и трансформирането на дълбинните структури на социалната реалност, партньори по който са някои от най-авторитетните американски и европейски университети.

        Маркус Габриел е директор на Международния център по философия в Бон. Специализира при две от големите фигури в съвременната американска философия – Томас Нейгъл (Ню Йорк) и Джон Сърл (Бъркли). На 28 г. става най-младият професор в Германия от времето на Шелинг и Хегел.  Автор е на философския бестселър „Защо светът не съществува?“, който излиза на немски през 2013 г. и вече е преведен на основните европейски езици. Самият Габриел владее десет езика. Създател е на онтологията на смисловите полета.

        Марио Де Каро е професор в Римския университет III и редовен гост-професор в Tufts University (U.S.A). Автор е на широко дискутираната концепция за либералния натурализъм. Канен е да изнася лекции в над 40 университета по света, включително в Харвард, Принстън, Сорбоната и Хайделберг. Бил е президент на Италианското общество за аналитична философия. Работи в тясно сътрудничество с Хилари Пътнам и е издател на последните сборници с текстове на големия американски философ. 

Program of the Humboldt Conference  New Realism / Der Neue Realismus

 

Friday, 26.05.2017, Location: Sofia University (Main Building), Aula Magna

Official opening of the conference

11.00 – 12.00

 • Maria Stoycheva, Vice-rector of Sofia University St. Kliment Ohridski
 • Maurizio Ferraris, President of the Laboratory for Ontology at the University of Turin
 • Alexander Kanev, Chair of the Department of the History of Philosophy
 • Other officials & Congratulatory addresses

12.00 – 13.00

 • Maurizio Ferraris (Turin): Learning From Post-Truth

13.00 – 14.00

Lunch

Friday, 26.05.2017, Location: Sofia University, (Main Building), New Conference Hall

14.00 – 14.45

 • Jens Rometsch (University of Bonn),What’s a Realist Concept of Reality?

14.45 – 15.30

 • Hyun Kang Kim (University of Applied Sciences Düsseldorf),The Real in Film

15.30 – 16.15

 • Enrico Terrone (FMSH Paris, University of Turin), Does Perception Matter? The Parallel Lives of New Realism and Naïve Realism

16.15 – 16.45

Coffee break

16.45 – 17.30

 • Georgi Kapriev (University of Sofia), Das Sein des Gedankens als Gedanke bei Anselm von Canterbury und die Sinnfeldontologie
 1. –18.15
 • Anton Friedrich Koch (University of Heidelberg), Hermeneutischer Realismus und transzendentaler Idealismus

18.30 – 19.00

 • Lora Tasseva, Presentation of the Programs of the Alexander von Humboldt Foundation

19.30

Reception: Hall Alma Mater (hosted by the Faculty of Philosophy, Sofia University)

Saturday, 27.05.2017, Location: Sofia University, (Main Building) New Conference Hall

09.30 – 10.15

 • Stilian Yotov (University of Sofia), Nicolai Hartmann und der Neue Realismus

10.15 – 11.00

 • Luca Illetterati (University of Padua), Constructivistic Consequences of New Realism

11.00 – 11.30

Coffee break

11.30 – 12.30

 • Markus Gabriel (University of Bonn), Mental Realism – New Realism’s Philosophy of Mental Appearances

12.30 – 13.15

 • Christo Todorov (New Bulgarian University, Sofia), Wozu brauchen wir den Wahrheitsbegriff?

13.15 – 14.30

Lunch

14.30 – 15.15

 • Alexander Kanev (University of Sofia), How Is (Non-) Being Possible? On the Nature of Ontological Principles

15.15 – 16.00

 • Tiziana Andina (University of Turin), For a Realistic Conception of the State

16.00 – 16.30

Coffee break

16.30 – 17.15

 • Katerina Kolozova (Institute of Social Sciences and Humanities, Skopje), Some Political Considerations of the Inhuman in an Automated Era

17.15 – 18.00

 • Nikolai Milkov (University of Paderborn), What Is Analytic Philosophy?

18.00 – 19.00

 • Mario de Caro (University of Rome III, Tufts University), Realism and Pluralism

19.30

Reception: Alma Mater Hall (hosted by the Department of the History of Philosophy)

Sunday, 28.05.2017, Location: Sofia University (Main Building), New Conference Hall

10.00 – 10.45

 • Jan Voosholz (University of Bonn), A Formal Ontological Game. Does Meillassoux's Speculative Realism Need a Correlation?

10.45 – 11.30

 • Stanimir Panayotov (Central European University, Budapest), Speculative Manhood Nihilism, Eliminativism and Realism

11.30 – 12.15

 • Svetlana Sabeva (University of Plovdiv), Phänomenologie der lebendigen Erde: Realismus ohne Naturalismus

12.15 – 13.30

Lunch

13.30 – 13.45

 • Tobias Keiling (University of Freiburg), What Is Phenomenological Realism?

13.45 – 14.30

 • Georgi Gerjikov (University of Sofia), Fields of Sense and the Contemporary Status of the Subject

14.30 – 15.00

Coffee break

15.00 – 15.45

 • Vassil Vidinsky (University of Sofia), The Notion of Metaphysical Context and the New Realism

15.45 – 16.30

 • Alex Kostova (University of Sofia), Truth Without Representation: New Realist Ways of Overcoming Dogmatism

16.30 – 16.45

 • Alexander Kanev (University of Sofia), Closing Remarks

20.00

Dinner