Конкурс за мобилност с цел практика по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + за 2017 / 2018 г.

 

Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика  по програма Еразъм+ за академичната 2017/2018 година.

Краен срок за кандидатстване: 16 юни 2017 г., 17:00 часа.

Указания за кандидатстване

Заявление

Покана

Декларация за докторанти в редовна форма на обучение