Избиране на дисциплини за зимен семестър

От 12.06.2017 до 25.06.2017

В СУСИ са активирани избираемите дисциплини за бакалаврите от:

 • Социология
 • Философия - редовно
 • Политология
 • Културология
 • БИН - редовно
 • Публична администрация

Избират и магистрите от:

 1. Социална и юридическа психология
 2. Клинична и консултативна психология
 3. Детско-юношеска и училищна психология
 4. Трудова и организационна психология редовно
 5. Трудова и организационна психология задочно
 6. Организационна психология и кроскултурен мениджмънт
 7. Психология на здравето за психолози
 8. Психология на здравето за хуманитарни специалности
 9. Публичен мениджмънт и политики редовно
 10. Европейска публична администрация редовно 
 11. Обща психология на английски език