Фонд „Научни изследвания“ търси оценители

Покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии или като оценители

Фонд „Научни изследвания“ организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за научни изследвания и за научни изследвания на млади учени и постдокторанти. Представянето в София ще се състои на 15.06.2017 г. (четвъртък) от 16:30ч. в зала „Асен Златаров“ на ХТМУ.През следващите дни ще бъдат обявени датите за представяне на конкурсите и в други градове.

 

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии или като оценители. За удобство, информационната форма на български език за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии е една. Към нея са приложени и съответните заявления. Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

m.stefanova@mon.bg – за биологически науки и за медицински науки;

kristina_hristova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;

b.hadjieva@mon.bg – за физически науки, и за химически науки;

dokatanova@mon.bg – за обществени науки и за хуманитарни науки;

aleksandrova@mon.bg – за технически науки и науки за земята.

За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg.

 

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 27 юни 2017 г.

Срок за изпращане на документи за оценители: текущ

 

Документи: