125 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА ФИЛОСОФИЯ

Юбилейна конференция

25-28 ОКТОМВРИ 2017

125yearsphilosophy.wordpress.com

Организатори:

Катедра Философия

Катедра История на философията

Катедра Логика, Етика, Естетика

Заявки за участие – 31.07.2017/ Резюме на доклад – 31.08.2017