СТИПЕНДИИ ДААД

Германската служба за академичен обмен (ДААД) съвместно с Международната фондация "Св.св. Кирил и Методий" предоставят възможност за финансиране обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. За следващата академична година на стипендиантите се предлагат следните видове стипендии:

  • за продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии);
  • изследователски стипендии за докторанти и млади учени;
  • стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени;
  • повторна покана на бивши стипендианти;
  • летни курсове за студенти;
  • студентски екскурзии.

За повече информация посетете интернет страниците на:


Публикувано на: 18.09.2017 | А.Димитрова