Първа среща на новоприети студенти в магистърска програма „Реторика “

  • Първата среща на студентите от 1 курс, магистърска програма „Реторика“ ще се състои на 10 октомври /вторник/  2017 г. от 17.30 ч.   
  • Място на провеждане: бул. "Цариградско шосе" №125, кампус "Изток", блок 4, етаж 1, зала 130