Курс „Аутизъм - психологическа оценка и терапевтична програма

Необходими документи:

1) молба със свободен текст до Декана на Философския факултет за включване в обучение в СДК „Аутизъм - психологическа оценка и терапевтична програма “;

2) копие от диплома за завършена образователна степен (бакалавър/ магистър);

3) точен адрес, имейл-адрес, телефон за обратна връзка с кандидата.

 

Курсът ще стартира на 13 януари 2018 г., събота, пет поредни съботи от 10.00 до 16.00 часа.

Повече може да видите на:

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/1880/Autism_A_Atanasova_CE.pdf