Изпитна сесия м.НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ `2017 г. „бакалавър”- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ