Годишник с докторантски разработки '2016

Уважаеми колеги,

излезе от печат книжното тяло на

нов Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски",

Философски факултет, книга Докторанти - том 1 / 2016.

Пълното съдържание на Годишника  в електронен формат можете да откриете на следния адрес: 

https://research.uni-sofia.bg/bitstream/123456789/1407/1/GSU_FF_DOKTOR_10-2017.pdf.

Всички автори могат да получат бройки от книжното издание при г-жа Ирена Черешарова в деканата на факултета (Ректорат), всеки работен ден от 14 до 17 часа.