Научната конференция „Скритото и Откритото"

Научната конференция „Скритото и Откритото – нива на интерпретации в сравнителното религиознание - текстове и практики“, с домакин  Катедра „История и теория на културата” при ФФ на СУ ще се проведе на 28-29 ноември 2017 г. Ректорат, Нова конферентна зала, бул „Цар Освободител“ № 15, София.

Анотация: Дали знанието преоткрива света по нов начин или незнанието го предпазва от всевъзможността в перспективата на хаоса? Как си кореспондират модерно и традиционно в една напълно разомагьосана културна среда? Как си влиаят цивилизациите  в досег една с друга? На каква основа се гради традицията на свещенното препредаване - устно и писмено?

Фокусът на конференцията е насочен към скритите и открити послания в текстове и практики от религиозен и философски характер, които стоят в основата на културните картини на света. Това, което в голяма степен предопределя облика на една цивилизация, е нейното отношение към традицията, която я е белязала, придала й е значение и смисъл. Въпросите за това от какви митове се влияят културите днес, как интерпретират наследството от миналото в перспективата на духовното и културно наследство, религията, философията и различните системи от вярвания. Познаването на дадена култура, която светът разглежда през монокъла на глобализацията в перспективата на многообразието и  културното наследство е своеобразна „визитна картичка” за „отсрещната страна” между комуникиращи общности.

Ако “същността на всяка култура е религията” (според Освалд Шпенглер), то посланията на свещенните текстове, още от Двуречието, Древен Египет, Китай, Индия, очертават контура на бъдещите цивилизации, оформен при залеза на предшестващите ги и определя, в голяма степен, пътеките на бъдещите култури. Своеобразния «културен код», въз основа на който Древна Гърция определя философията и етиката на западната цивилизация е принцип на препредаване – устно и писмено – в чиито послания се съдържат основанията за съществуване на обществената система – Източна и Западна.

Програма на конференцията

28.11.2017 - ПЪРВИ ДЕН: Изток - Скритото и откритото – равнища на тълкуване в древните текстове и практики”

 13:00 – 13:30ч: Откриване и приветствия

 Модул 1 – Древни религии: Месопотамия, Древен Египет, Ведическа Индия, Персия

13:30 – 14:00ч: Анелия Николова: … "Измери Бел структурата на Апсу..."

14:00 – 14:30ч: Доц. Теодор Леков – Свещените текстове на Древен Египет - между скритото и откритото

14:30 – 15:00ч: Доц. Гергана Русева - „Пихме сома, станахме безсмъртни, стигнахме до светлината, открихме боговете“ - или как да вникнем в някои от ведическите текстове?

15:00 – 15:30ч: доц. Иво Панов – Зримото и незримото в зороастризма и манихейството

15:30 – 16:00ч: д-т Махса Нураи – Exposing the  Hidden; A Study of Sohrab Sepehri's Seda-ye Pa-ye Ab as an attempt in Concreting and Abstrakt

16:00 – 16:30ч: Кафе пауза

16:30 – 17:00ч: Виктор Стефанов: За скритото и явното в древните светилища от Мала Азия

Модул 2 – Китай, Корея, Тибет, Япония

17:00 – 17:30ч: проф. Александър Федотов - Будистката поезия на Кюньо - скритото и явното

17:30 – 18:00ч: д-р Теодора Куцарова – Скриването на света в света: измеренията на даоисткото учение

18:00 – 18:30ч: Теодора Тутекова – Изображенията на Тара в системата на Атиша. Семантика на  цветовете в тибетската иконография

18:30 – 19:00ч: д-т Калинка Янкова – За Пустотата в Дзен (Школата от Киото) и/или Какво Бог не е (Майстер Екхарт)

29.11.2017 – ВТОРИ ДЕН: Запад: езотеричното и екзотеричното в сравнителното религиознание – констелации:

10:00 – 10:30ч: Денис Исаев: Социалният ред, отразен у епоса „Веда Словена”

Модул 3 – Античност и Християнство

10:30 – 11:00ч: д-р Диляна Филипова – Пед-агония: битката между Иаков и Бога като апофатическа педагогика

11:00 – 11:30ч: Олга Стойнева – Исихазмът - начин на живот на християнските подвижници

11:30 – 12:00ч: проф. Владимир Градев – „Малък трактат за един малък катахизис“

12:00 – 13:00ч: Работен обяд

13:00 - 13:30ч: д-р Владимир Маринов – Проблемът за всеобщото спасение в религиозните спорове от късната античност

13:30 – 14:00ч: д-т Пламен Гечев – Съвременен прочит на Майстер Екхарт и преоткриването на дъното на душата. Има ли духовно несъзнавано?

Модул 4 - Ислям

14:00 – 14:30ч: д-р Ариф Абдуллах – Историчност и аисторичност: херменевтика на религиозния текст

14:30 – 15:00ч: д-т Кристина Кирова – Скритите и открити послания за жените в Свещения Коран

15:00 – 15:30ч: д-р Велин Белев – Анри Корбен – из „Скрития имам” – биографичен Post-scriptum на един философски разговор

 15:30 – 16:00ч: Кафе пауза

16:00 – 16:30ч: проф. Павел Павлович – Зараждане на авторитетното позоваване (иснад) в исляма

16:30 – 17:00ч: проф. Мони Алмалех – “Един библейски смислов айсберг”

Модул 6: Срванително религиознание

17:00 – 17:30ч: доц. Ивайло Костов – „Защото няма нищо тайно, което да не стане явно...“- ролята на съзнанието при оформянето на духовни ценности

17:30 – 18:00ч: доц. Цветелин Степанов – Световни и монотеистични религии във вътрешна Азия – I-Xвек

18:00ч: Закриване на конференцията от проф. Градев