Избиране на дисциплини за летен семестър на учебната 2017/18г.

Уважаеми колеги,

Във връзка с подготовката на летния семестър на учебната 2017/18 моля да се съобразите със следните срокове :

Кампанията за избор на дисциплини за бакалаври и магистри, редовно обучение, ще бъде активна от 01.12.2017 до 15.12.2017г.

 

  • Веднага след приключване на кампанията, администраторите на СУСИ изпращат на инспекторите по катедри/ координаторите на магистърски програми резултатите от избора. Дисциплини, събрали  по-малко от 6 души в бакалавърска степен, не стартират.

  • В периода от 18.12 до 22.12.2017 г. всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите, отписани служебно от нестартиращи дисциплини, отговарят на съобщенията, изпратени им в СУСИ, като посочват каква друга дисциплина искат да запишат.

Забележка: Отписване на дисциплини за летен семестър извън кампанията за избор да става само със заявление до декана на ФФ, подадено в отдел Студенти не по-късно от 15 дни от стартирането на летния семестър. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината.

Записване на дисциплини за летен семестър извън кампанията за избор да става само със заявление до декана на ФФ, подадено в отдел Студенти не по-късно от 30 дни след стартирането на летния семестър. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината.

Заявления за отписване и записване от дисциплини след този срок да не се приемат.