Кандидатстване в специалност Публични информационни системи

Публични информационни системи

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Философия и социални науки;

2. Български език и литература;

3. История на България;

4. Английски език;

5. Немски език;

6. Френски език;

7. Испански език;

8. Италиански език;

9. Математика І;

10. Математика ІІ;

11. География

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

12. Философски цикъл;

13. Български език и литература;

14. История и цивилизация;

15. Английски език;

16. Немски език;

17. Френски език;

18. Испански език;

19. Италиански език;

20. Руски език;

21. Математика;

22. География и икономика;

23. Физика и астрономия;

24. Химия и опазване на околната среда;

25. Биология и здравно образование

 

Общ успех от дипломата за средно образование

 

= 24 макс. бал