Лятно училище за докторанти

Имаме удоволствието да Ви информираме, че Философски факултет на СУ и Докторантски център на СУ „Св. Климент Охридски“ (ДокЦент) организира лятно училище за докторанти по проект BG05M2FP001-2.009-0013 (http://phdsu.blogspot.bg/) на тема  „Криза, конфликт, интеграция: пресичащи се тематични полета и практики в социалните и хуманитарните науки“.

 

Цели:

В 60 часа лекционни и семинарни занятия, водени от известни български и чужди учени, докторантите ще се запознаят с най-нови изследователски, тематични и методологически тенденции в различни научни области, както и да представят собствените си работни хипотези по темата във връзка с дисертационното си изследване. Програмата включва лекции, практически семинари и дискусии. Участниците ще получат сертификат и кредити за участието си: 10 кредита за участие в семинар с представяне на тема.

Работни езици: български и английски.

Къде и кога: гр. Китен от 9 до 16 юни 2018г.

 

25 докторанти ще бъдат избрани за участие с поемане на всички разходи (пътни, дневни и квартирни), в разходите не е включена такса правоучастие.

Приемат се докторанти от всички факултети на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Документи за кандидатстване

1. Мотивационно писмо за участие.

2. Копие от заповед за зачисляване на докторантура.

3. СV; списък публикации.

4. Анотация на темата (на български и английски), която ще бъде представена.  

 

Такса правоучастие:

Всеки одобрен участник трябва да заплати в срок до 30 май 2018 г. такса правоучастие в размер на 30 лв.(помощни и информационни материали, коктейл).

 

Информация, подаване на документи и срокове

За информация: phdsu@admin.uni-sofia.bg или на имейл cheresharova@phls.uni-sofia.bg, Ирена Черешарова, каб. 47, Ректорат

Краен срок за подаване на документи 15 април 2018 г. он- лайн на адрес phdsu@admin.uni-sofia.bg или cheresharova@phls.uni-sofia.bg

Подборът се извършва от Експертния съвет на проекта; одобрените ще бъдат уведомени до 30 април 2018 г.