Покана за участие в студентска научна конференция

Имаме удоволствието да Ви информираме, че Факултетен студентски съвет при Философски факултет организира студентска научна конференция на тема

Наука, технология и хуманитаристика: интердисциплинарни перспективи

20-21.04.2018 г., София

През XXI в. влиянието на науката и технологиите се увеличава неимоверно много. Това поставя под въпрос необходимостта и потребността от хуманитаристиката, която придобива все по-смесен и разнороден характер. Конференцията цели да изследва пресечните и разривните точки между науката, технологията и хуманитаристиката и какви са перспективите за хуманитарните науки – интегриране на интердисциплинарните подходи или тяхното отхвърляне.

Приемат се студенти от всички специалности на Философски факултет, като предимство имат бакалаври и магистри.

Условия за кандидатстване:

· Резюме на темата, която студентът ще представя (до 300 думи). В края на всяко резюме е необходимо да фигурират име, фамилия и специалност на студента; за докторанти – професионално направление и катедра

· Работен език на конференцията: български

Информация и крайни срокове:

· Краен срок за подаване на резюмета: до 30.03.2018г. на phlsconference@gmail.com

· За информация и въпроси: моля, свържете се с нас на phlsconference@gmail.com, Аглая Денкова

· Одобрените кандидати ще бъдат уведомени чрез e-mail до 05.04.2018 г.

· Очаквайте програма на конференцията до 15.04.2018 на сайта на Философски факултет и Факултетен студентски съвет.