Следдипломна квалификация - КУРС "ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КЪРМЕНЕТО"

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ обявява стартирането на курс ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КЪРМЕНЕТО – дистанционен курс с продължителност 15 седмици, лектор д-р Анета Атанасова

 

Прием на документи

Документите се приемат от 23 март до 11 април  2018 г. в Ректората на Софийския университет,  бул. „Цар Освободител“ № 15, Южно крило, Деканат на Философския факултет, ет. 3, каб. 47, тел. за връзка: 02/ 9871 046 или на e-mail: npivanova@phls.uni-sofia.bg

 

Необходими документи: 1) молба със свободен текст до Декана на Философския факултет за включване в обучение в СДК „ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КЪРМЕНЕТО“, в която да се посочи и  e-mail, телефон за обратна връзка с кандидата; 2) копие от диплома за завършена образователна степен (бакалавър/ магистър);

 

Обучението ще стартира на  30 април 2018 г.