Следдипломна квалификация - курс "ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ"

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ обявява стартирането на курс ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ –  интензивен курс, 30 часа, лектор д-р Анета Атанасова

 

Курсът е подходящ за психолози, социални работници, логопеди, ресурсни учители, учители на деца в предучилищна и училищна възраст, както и за здравни специалисти, които работят в сферата на образованието или имат интереси в областта на детското развитие.

Прием на документи

Документите се приемат от 23 март до 20 април  2018 г. в Ректората на Софийския университет,  бул. „Цар Освободител“ № 15, Южно крило, Деканат на Философския факултет, ет. 3, каб. 47, тел. за връзка: 02/ 9871 046 или на e-mail: npivanova@phls.uni-sofia.bg

Необходими документи: 1) молба със свободен текст до Декана на Философския факултет за включване в обучение в СДК „ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ“, в която да се посочи и  e-mail, телефон за обратна връзка с кандидата; 2) копие от диплома за завършена образователна степен (бакалавър/ магистър);

Обучението ще стартира на  12 юни 2018 г.