Селекция на студенти и докторанти с цел практика по програма Еразъм+ за 2018/2019 година