Име, презиме, фамилия

Зачислен (от–до)

Форма

Научен ръководител

 

     

Никола Стефанов Николов

01.02.2017 – 01.02.2020  Редовна проф. дфн Оля Харизанова

Стамена Цветанова Кавръкова

20.07.2016 - 20.07.2019  Редовна проф. дфн Оля Харизанова

Асен Георгиев Георгиев

01.02.2017 – 01.02.2020 Редовна

проф. дфн Боряна Христова

Мадлен Стаменова Янева -Георгиева 01.02.2015 - 01.02.2019 Задочна проф. д.изк. Симеон Недков
Иван Петров Христов 01.02.2015 - 01.02.2019 Задочна проф. д.изк. Симеон Недков
Вяра Кирилова Белева 01.02.2017 – 15.02.2021 Задочна проф. д.изк. Симеон Недков

Ива Стоянова Стоянова

01.02.2017 – 01.02.2020 Редовна проф. д.изк. Симеон Недков
Анна Христова Митева 15.07.2014 - 15.07.2018 Задочна доц. д-р Милена Миланова
Димитър Георгиев Русков 15.07.2014 - 15.07.2018 Задочна доц. д-р Елица Лозанова-Белчева
Росен Красимиров Стефанов 15.07.2015 -15.07.2018 Редовна доц. д-р Елица Лозанова-Белчева
Милена Гришева Катошева 15.07.2014 -15.07.2017 Редовна проф. д.изк. Симеон Недков
Светослава Милчева Тончева 15.07.2014 -15.07.2017 Редовна доц. д-р Илко Пенелов
София Иванова Пейчева  15.07.2014 - 15.07.2018 Задочна доц. д-р Цветанка Панчева

Георги Методиев Петров

01.02.2017 – 01.02.2020 Редовна доц. д-р Цветанка Панчева
Евгени Димитров Иванов 01.02.2015 - 01.02.2018 Редовна доц. д-р Милена Миланова
Евдокия Каменова Кутева 20.01.2016 - 20.01.2020 Задочна доц. д-р Милена Миланова
Петър Стефанов Стефанов 20.01.2016 - 20.01.2019  Задочна проф. д.изк. Симеон Недков
Ангела Франсис Конлан 20.01.2016 - 20.01.2019  Редовна проф. д.изк. Симеон Недков
Надя Димитрова Карачоджукова 01.02.2017 - 01.02.2020 Редовна доц. д-р Милена Миланова
Мария Асенова Аврамова 01.03.2017 - 01.03.2020 Самостоятелна подготовка доц. д-р Милена Миланова
Силвия Кирилова Зафирофа 25.06.2015 - 25.06.2018 Самостоятелна подготовка доц. д-р Антоанета Тотоманова