Допълнителен конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година.

  

Възможностите за осъществяване на мобилността, условията за кандидатстване и необходимите документи можете да намерите на следния сайт: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/application/ii-selection/.

Могат да кандидатстват бакалаври 2,3,4 курс, всички магистри и докторанти на ФФ

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 03 септември – 10 октомври 2018 г., всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 часа.

 

Пакетът документи може да се изтегли от сайта и се подава в отдел „Международно сътрудничество“, Ректорат, стая 5.

 

За контакти и допълнителна информация:

 

Отдел „Международно сътрудничество“
Ректорат, ет. 1, стая 5
e-mail: intern@admin.uni-sofia.bg
Subject: Erasmus 2018/2019
тел.: 02/ 9308220, 9308700

 

 

 

Подборът на кандидатите ще бъде извършен по документи.

 

Приложение:

 

Указания за кандидатстване

 

Заявление (Образец 1)

 

Информация за възможностите за кандидатстване за ФФ.