Свободна позиция за административна длъжност във Философски факултет

Срок за кандидатстване: 20 септември 2018 г.

Философски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" търси да назначи инспектор отдел Студенти за обслужване на студенти от бакалавърски и магистърски програми.

Изисквания към кандидата:

  • Образование: висше - магистър или бакалавър;
  • добра компютърна грамотност
  • владеене на английски език е предимство.
  • професионален опит в административни структури е предимство
  • комуникативни умения
  • умение за работа в екип

Кратка професионална автобиография в европейски формат  се подава на ел. поща: npivanova@phls.uni-sofia.bg

За контакти:

Нина Иванова, тел: 02 987 10 46 и 02 8005 271