Какво ще изучавате

За специалисти (завършили философия)

Ако сте завършили философия в бакалавърска или магистърска степен, можете да запишете магистратурата „История и съвременност на философията“ за специалисти. В този случай обучението е само 2 семестъра.

Разгледайте списъка с всички дисциплини (с преподавателите, описание на курса и хорариума), за да се ориентирате какво ще изучавате и какви са избираемите курсове. Ето един бърз поглед само към задължителните дисциплини:

Задължителни курсове за специалисти (първи и втори семестър)

 1. Методология и типология на историко-философското изследване - проф. д-р  Димитър Денков
 2. Личност и индивидуалност: Античност, Средновековие, ранна Модерност - доц. д-р Гергана Динева
 3. Метафизиката: в Средновековието и в съвременността - проф. дфн Георги Каприев
 4. Постмодерната философия - проф. д-р Хараламби Паницидис
 5. Невъзможни възможности: природата на реалността и границите на разбирането й - проф. дфн Александър Кънев

Разгледайте и кредитирането по семестри.

 


 

За неспециалисти (завършили друга специалност)

Ако не сте завършили философия, то за вас е предназначена програмата за неспециалисти. Тя е с продължителност 3 семестъра.

Разгледайте списъка с дисциплини (с преподавателите, описание на курса и хорариума), за да се ориентирате какво ще изучавате  и какви са избираемите курсове. Ето един бърз поглед само към задължителните дисциплини:

Първи семестър. Задължителни въвеждащи курсове за неспециалисти:

 1. Антична философия - доц. д-р Гергана Динева
 2. Средновековна философия - проф. дфн Георги Каприев
 3. Философия на Новото време - гл. ас. д-р Лидия Кондова
 4. Съвременна философия - гл. ас. д-р Димитър Божков

Втори и трети семестър. Задължителни курсове за неспециалисти:

 1. Постмодерната философия - проф. д-р Хараламби Паницидис
 2. Невъзможни възможности: природата на реалността и границите на разбирането й - проф. дфн Александър Кънев
 3. Методология и типология на историко-философското изследване - проф. д-р  Димитър Денков
 4. Личност и индивидуалност: Античност, Средновековие, ранна Модерност - доц. д-р Гергана Динева
 5. Метафизиката: в Средновековието и в съвременността - проф. дфн Георги Каприев

Разгледайте и кредитирането по семестри.

 

Средновековна философия проф. дфн Георги Каприев
Философия на Новото време проф. д-р  Димитър Денков
Съвременна философия гл. ас. д-р Димитър Божков

 

Архив: стар учебен план (2017-2018 и 2018-2019):

Старият учебен план на магистратурата „История и съвременност на философията“ беше валиден за две академични години (2017-2018 и 2018-2019). Основната разлика спрямо новия учебен план е в броя изпити, кредитирането и в хорариума - като новият план е значително по-облекчен. В самите дисциплини няма съществени съдържателни промени, тъй като те покриват удачно необходимия материал.

Старата учебна програма на магистратурата за специалисти: дисциплините, преподавателите и хорариума.

Старата учебна програма на магистратурата за неспециалисти: дисциплините, преподавателите и хорариума.