Нови курсове за СДК във Философски факултет

1. Курс по "Аутизъм"

Ще започне на 09.02.2019г. Обем на курса -  30 ч. лекции в редовна форма - 4 съботи. 

2. Курс по "Психологически аспекти на кърменето"

Ще започне на 04.02.2019г. Води се в дистанционна форма на обучение - 15 седмици.

Срок за подаване на документи от 01.10.2018г. до 30.11.2018г. при г-жа Анелия Георгиева (Инспектор по следдипломно обучение) 

адрес: Ректорат, Южно крило, етаж 3, 47 кабинет, Философски факултет

или по електронен път на адрес: amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg