Яна Събева

Главен асистент, доктор по философия

e-mail: y.sabeva@phls.uni-sofia.bg

 

Главен асистент, доктор по философия

e-mail: y.sabeva@phls.uni-sofia.bg

Яна Събева има магистърска степен по маркетинг от университета за Национално и световно стопанство – София и магистърска и докторска степен по философия (направление „Реторика“) от Философския факултет на СУ „Климент Охридски“.

В периода 1996 – 2004 г. работи като журналист във водещи печатни издания, след което повече от десетилетие работи в сферата на връзките с обществеността.

Защитила е дисертация на тема „Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти.

Научни интереси: реторика, невербална комуникация, бизнес комуникация, връзки с обществеността.

 

Публикации

  1. Бизнес комуникацията: съдържание на понятието, функции и подфункции, Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика“ професор Васил Иванов, университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016 г., с. 413-421
  2. „Реториката на българските юпита“, сб. Реторика във времето, ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2017 г., с.384-395
  3. „Стив Джобс: човекът, който обвърза технологиите с хуманитарните науки и античността”, сб. с материали от конференции по реторика, изд. СУ „Св. Климент Охридски“, С., 2017, с.150-176

 

Автобиография

Яна Събева, главен асистент, доктор по философия

e-mail: y.sabeva@phls.uni-sofia.bg

 

 

Яна Събева има магистърска степен по маркетинг от университета за Национално и световно стопанство – София и магистърска и докторска степен по философия (направление „Реторика“) от Философския факултет на СУ „Климент Охридски“.

В периода 1996 – 2004 г. работи като журналист във водещи печатни издания, след което повече от десетилетие работи в сферата на връзките с обществеността.

Защитила е дисертация на тема „Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти.

Научни интереси: реторика, невербална комуникация, бизнес комуникация, връзки с обществеността.

Публикации

  1. Бизнес комуникацията: съдържание на понятието, функции и подфункции, Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика“ професор Васил Иванов, университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016 г., с. 413-421
  2. „Реториката на българските юпита“, сб. Реторика във времето, ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2017 г., с.384-395
  3. „Стив Джобс: човекът, който обвърза технологиите с хуманитарните науки и античността”, сб. с материали от конференции по реторика, изд. СУ „Св. Климент Охридски“, С., 2017, с.150-176