Кампания по избор на дисциплини в СУСИ за летен семестър

От днес тече кампания по избор на дисциплини в СУСИ за летен семестър.

Кампанията за избор на дисциплини за бакалаври и магистри, редовно обучение, ще бъде активна от 03.12. до 16.12.2018 г.

  • В периода от 19.12 до 21.12.2018 г. всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите, отписани служебно от нестартиращи дисциплини, отговарят на съобщенията, изпратени им в СУСИ, като посочват каква друга дисциплина искат да запишат

Отписване на дисциплини за летен семестър извън кампанията за избор да става само със заявление до декана на ФФ, подадено в отдел Студенти не по-късно от 15 дни от стартирането на летния семестър. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината.

Записване на дисциплини за летен семестър извън кампанията за избор да става само със заявление до декана на ФФ, подадено в отдел Студенти не по-късно от 30 дни след стартирането на летния семестър. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината.

 Заявления за отписване и записване от дисциплини след този срок да не се приемат.