Бакалавърски програми - поправителна сесия - м. август-септември 2018

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ - редовно и задочно обучение и

ПУБЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

Редовно обучение - Библиотечно информационни науки.

Задочно обучение  - Библиотечно информационни науки

Магистър БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА

Магистър БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Магистър ИСТОРИЯ НА КНИГИТЕ И ЧЕТЕНЕТО