БИН задочно - график изпити ноември

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ - задочно обучение 

 

 

Редовно обучение - Библиотечно информационни науки.

Задочно обучение  - Библиотечно информационни науки

Магистър БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА

Магистър БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Магистър ИСТОРИЯ НА КНИГИТЕ И ЧЕТЕНЕТО