ВАЖНИ СРОКОВЕ

 

15 март 2019

Изпращане на регистрационен формуляр с резюме на доклада

20 март 2019

Известяване относно приемането и включването му в програмата на конференцията

2 април 2019

Изпращане на окончателния вариант на доклада в максимален обем от 20 стр. Докладите трябва да са оформени в съответствие с техническите указания

5 април 2019

Окончателно разпределение по ред и часове

11.04.2019

Откриване на конференцията

12.04.2019

Закриване и изпращане на гостите