Трета Международна конференция по Публична администрация

Трета Международна конференция по Публична администрация

на тема:
"30 години реформи на публичното управление в Централна и Източна Европа: следващият хоризонт"

 

 

През последните 30 години настъпват съществени промени в демократичното развитие на страните от Централна и Източна Европа. Време е за равносметка на постигнатото и за начертаване на перспективите за бъдещото развитие на публичното управление към следващия хоризонт, отвъд 2020 г.  Предизвикателство е да бъде проследена не само приемствеността в управлението, но критично да бъдат оценени етапите на реформите,  постиженията и сътресенията. Ускорението в глобалното развитие и комплексните проблеми провокират търсене на гъвкави решения в полето на:  доброто управление, стратегията като практика; дизайн и трансфер на политики, мониторинг и оценка на въздействието, децентрализация и реформа в местното самоуправление, иновативна икономика на знанието, зелена икономика и енергийни стратегии, устойчиво развитие и политики за климата. Големият скок напред изисква не само догонване на добри практики и модели, хармонизиране на законодателството и следването на водещите образци, но и дълбока институционална реформа, управленска отговорност към следващите поколения и принципите на демокрацията.

 

Третата международна конференция по Публична администрация, организирана от СУ „Св. Климент Охридски“ ще дискутира следните аспекти:

 • Реформата в публичното управление за последните 30 години
 • Видимата трансформация и границите в политиката
 • Какво е и как се постига административната справедливост?
 • Стратегическото управление на администрацията – мит или реалност?
 • След Новото Публично Управление?
 • Визиите за публичното управление на младите хора
 • Публичните услуги за гражданите и бизнеса
 • Проблеми и отношения в триъгълника политика-администрация-общество
 • Перспективите пред образованието и подготовката на администраторите
 • Дизайн на публичните политики в условията на ЕС
 • Новите източници на икономически растеж – политики, инструменти и ефектът върху публичните финанси
 • Балансът между крайности: прогрес, социален просперитет и неравенство 
 • Развитието на зелени отрасли, към търсене на зелен растеж и нисковъглеродно развитие
 • Преходът към кръгова икономика - конкурентоспособност, устойчив икономически растеж и нови работни места
 • Местното и регионално публично управление – докъде стигнахме с децентрализацията?

 

Целта е конференцията да предостави възможност на широк кръг представители на научната общност, както и на администрацията и на други области на социалната практика да представят гледната си точка по поставените въпроси и да участват в открити и ползотворни дискусии за постигнатото и предстоящото в развитието на публичното управление.

 

Докладите и дискусиите ще бъдат публикувани.

Работни езици на конференцията: български и английски.

 

Информация за конференцията на http://phls.uni-sofia.bg/article/details/114#tab2839

Не се предвижда такса за правоучастие. Предвидени са кафе паузи /във фоайе пред конферентната зала/ и обеди /в ресторант „Алма Матер“/ за двата дни на конференцията.

Конференцията ще се проведе на 11 и 12 април 2019 г. /четвъртък и петък/

Място: Огледална зала, Ректорат, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, София, бул. „Цар Освободител“ 15.

 

Заявки за участие се приемат на: 30years_reforms@phls.uni-sofia.bg

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА - БГ - ИЗТЕГЛИ

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА - EN - ИЗТЕГЛИ