КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И РАЗКАЗ

Срок за участие:
от 1 февруари до 20 април 2019 г.

За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. Материалите за участие в конкурса:

непубликуван разказ или стихотворение

се приемат от 1 февруари до 20 април 2019 г. по електронната поща от Детелина Илиева, секретар на Фондация “Св. Климент Охридски” (deti@admin.uni-sofia.bg). Участниците в конкурса е необходимо да посочат:

► информация за висшето училище и специалността, в която се обучават;
► точен адрес;
► е-mail и телефон за връзка.

Носителите на наградите се определят от специално назначено жури и ще бъдат връчени на академичното тържество по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.


Публикувано: 30.01.2019 | А.Димитрова