Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обявява покана за информационна среща за представяне на три текущи конкурси

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обявява  покана за информационна среща за представяне на  три текущи конкурси:

- Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Русия“

- „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия“

- Kонкурс с проектни предложения по програма FLAG-ERA (www.flagera.eu/)

 

Срещата ще се състои на 14 февруари, четвъртък, от 16:00 ч. в  зала № 2  на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Целта на програмите за двустранно сътрудничество е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

 

Основните цели на програмата FLAG-ERA  са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти в областта на бъдещите и нововъзникващи технологии.   Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектни предложения в следните тематични направления:

- Graphene (Графен) – фундаментални изследвания

- Human Brain Project (Проект „Човешки мозък“) – фундаментални изследвания

Пълният текст на поканата и документите за участие в Конкурс за финансиране на проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. – България – Русия“ ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/868

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия“ ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/846

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в конкурс FLAG-ERA ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/871

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в
конкурс FLAG-ERA ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/871