Конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2019/2020 година

Конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2019/2020 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2019/2020 година.

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи. Информацията е достъпна на адрес: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/application/ff/

  1. Възможности за мобилност на ФФ – Еразъм договори за студентска мобилност.
  2. Указания за кандидатстване.
  3. Необходими документи за кандидатстване.
  4. Грантове по държави.

На 19.02.2019 г. от 15:00 ч. в Аулата на СУ “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15, ще се проведе ИНФОРМАЦИОННА ЕРАЗЪМ СРЕЩА. Информационната Еразъм среща има за цел да запознае студентите и докторантите на СУ „Св. Климент Охридски” с практическите насоки, свързани с кандидатстването в настоящата кампания.

Кандидатстването се извършва чрез електронната платформа. Платформата ще бъде отворена на 20.02.2019 г.

Срок за кандидатстване: 20 февруари – 06 март 2019 г. 

Интервю за подбор на кандидатите - в периода от 07.03.2019 до 19.03.2019 г. Допълнителна информация за интервютата в отделните специалности за конкретния ден, час и място ще бъде публикувана на сайта на ФФ.