Втора национална докторантска конференция по социология

 

Втора национална докторантска конференция по социология

Заседателна зала 2, Софийски университет - Ректорат

22 март 2019 година

 

9:15 – 9:30 Откриване на конференцията

 

9:30 – 9:45 – Жулиета Георгиева (ЮЗУ) – Жените-лидери в политиката, отбраната и сигурността: практическа реализация и предизвикателства

9:45 – 10:00 – Дискутант: гл.ас. д-р Елена Стойкова (СУ)

10:00- 10:15 Обща дискусия

 

10:15 – 10:30 – Христина Калиманова-Бехар (ПУ) – Медицинската деонтология и нейното осъществяване по време на мироопазващи операции в Афганистан

10:30 – 10:45 – Дискутант: доц. Петя Славова (с възможност за промяна)

10:45- 11:00 – Обща дискусия

 

11:00 – 11:15 – Кафе пауза

 

11:15 – 11:30 – Димитър Панчев (ПУ) - „Познавах лица, които изчезнаха във времето“ – бездомничеството като социоаналитичен проблем

11:30 – 11:45 – Дискутант: доц. д-р Светла Маринова (СУ)

11:45-12:00 – Обща дискусия

 

12:00-12:15 - Милена Васева (СУ) – Социални групи и функции на обществените зелени площи като публични пространства

12:15-12:30 – Дискутант: доц. д-р Светлана Христова (ЮЗУ)

12:30-12:45 – Обща дискусия

 

12:45: 13:30 – Обяд

 

13:30 – 13:45 – Росица Любенова (ПУ) – Социалистическият човек: два случая на наследена социална уязвимост

13:45 – 14:00 – Дискутант: гл.ас. д-р Мила Минева (СУ)

14:00-14:15 – Обща дискусия

 

14:15 – 14:30 Нина Денисова (СУ) - Морални измерения на потреблението: Светове на качеството в потреблението на „занаятчийски“ хляб в България

14:30-14:45 – Дискутант: доц. Кристиян Банков

14:45 – 15:00 – Обща дискусия

 

15:00 - 15:15 Кафе пауза

15:15- 16.30 Дискусия на тема*: Докторантурата по социология образователна степен и/или професионална социализация в науката?

 

Целта на дискусията е да формулира предложения за промени на модела за социализация на докторантите по социология в университетите и институтите в България. Необходимостта от промени е пряко свързана с подобряване на качеството на докторантските текстове, с реалната социализация в научния живот, и в крайна сметка с откриване на пътища за реализация в Академията. През последните 15-20 години докторската степен непрекъснато осцилира между позицията на трета и последна образователна степен и възможността за професионална реализация в науката. Превръщането на докторантурата в образователна степен обаче взе превес над възможностите за реализация в областта на научните изследвания, ако се съди по броя докторантски публикации, по броя на докторските защити, и по броя на реализиралите се в академията докторанти.

Националната конференция по социология възникна като инициатива заради все по-остро усещащото се напрежение между „двете форми“, под които съществува докторантурата. Второто издание на конференцията реши, освен да бъде форум, на който да бъдат представени и критично дискутирани докторантски текстове, да даде глас и на докторантското мнение, относно процеса на докторантстване. Как протича той? Какво може и трябва да се промени? Кои са добрите примери и практики, които следва да се насърчават?

Дискусията има за цел излъчи конкретни предложения за промяна, които да се насочат за обсъждане в социологическата общност, но и в конкретните катедри, факултети и университети.

 

  16:30-17:00 Обявяване на докторантските награди