Политически мениджмънт

Обща информация


 

» Кандидатстудентска кампания 2017/2018
» Такси за обучение

 

Програмата се предлага в следните форми:

 • редовна/задочна със срок на обучение 3 семестъра
 • редовна/задочна със срок на обучение 4 семестъра

Политическият мениджмънт е специфична интердисциплинарна програма, която дава възможност на университетското образование да се адаптира към развитието и функционирането на политическите институции в постмодерния свят. Тя съчетава знания и практически умения, които са необходими на широк кръг специалисти и политици, свързани с проблемите на управлението в политическата сфера. Магистърската програма предлага знания и умения в 4 основни направления: аналитични методи и техники, необходими за управленската политическа дейност; стратегическо планиране и управление на кампании; взимане на решения; комуникационен мениджмънт.

По време на обучението студентите трябва да придобият: задълбочено познаване на проблемите и практиките в областта на политическото управление на ниво политически институции, политически организации и партии, граждански обединения и групи за натиск; аналититчни умения за оценяване на тенденциите и развитието на функционирането на политиката и управлението на политическите процеси; способност за самостоятелно изследване на събитията и процесите в областта на политическия мениджмънт; способност за подготовка, писане и редактиране на писмени текстове в областта на политическия мениджмънт; добри комуникативни умения, умения за устно представяне и самопредставяне; умения за анализ на данни, работа в екип и проектна динамика.

Завършилите магистърска програма по политически мениджмънт могат да се реализират професионално в сферата на публичната политика: политически кабинети в Министерския съвет и висшата администрация. Те са подготвени за работа с политическия елит и за участие в него. В зависимост от собствените им предпочитания и чрез избора на отделни дисциплини те могат да формират съответните акценти в своето бъдещо професионално развитие: анализатори и есперти; организационни дейности и дейности насочени към публичното представяне на политическата активност.


Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 30.07.2015, А.Димитрова

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, Кампус "Изток"
​(+359 2) 870 11 93, p_science@phls.uni-sofia.bg


Учебен план

» Специалисти  |  » Неспециалисти  |  » Учебни програми на дисциплини

ВНИМАНИЕ: В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини ИЛИ форми на самостоятелна работа избират.


Специалисти (срок на обучение: 3 семестъра)

РЕДОВНА форма ЗАДОЧНА форма

» випуск 2017 (зимен прием)
» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
​» випуск 2012 (зимен прием)
» випуск 2011 (летен прием)
» випуск 2011 (зимен прием)

» випуск 2017 (зимен прием)
» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
» випуск 2012 (зимен прием)
» випуск 2011 (летен прием)
» випуск 2011 (зимен прием)

 


Неспециалисти (срок на обучение: 4 семестъра)

РЕДОВНА форма ЗАДОЧНА форма

» випуск 2017 (зимен прием)
» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зи,мен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
» випуск 2012 (зимен прием)
» випуск 2011 (летен прием)
» випуск 2011 (зимен прием)

» випуск 2017 (зимен прием)
» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
» випуск 2012 (зимен прием)
» випуск 2011 (летен прием)
» випуск 2011 (зимен прием)Учебни програми на дисциплини

|  А  |  В  |  Д  |  Е  |  И  |  К  |  Л  |  М  |  О  |  П  |  Р  |  С  |  Т  |  У  |

А

В

Д

Е

И

К

Л

М

О

П

Р

С

Т

У

 » начало

Публикувано: м.05.2013 г. | Последна редакция: 27.02.2018 г., А.Димитрова

Софийски университет "Св.Кл.Охридски", Философски факултет, Политология
България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, Кампус "Изток"
​(+359 2) 870 11 93, p_science@phls.uni-sofia.bg


Текущи програми и изпити

» Редовна форма  |  » Задочна форма

 

  ЗИМЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ЛЕТЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ПОПРАВИТЕЛНА сесия
 

» График на изпитите

Редовна форма на обучение

» Академичен календар за учебната година

Времетраенето на един семестър е 15 учебни седмици. В рамките на семестъра занятията по съответните дисциплини се организират на модули, като в делничните дни занятията се организират от 17:30 ч., а в събота и неделя целодневно от 10:00 ч.

В програмата на занятията и в графика на изпитите са описани всички дисциплини, които са активни за съответния семестър и форма на обучение, като в програмата на занятията те са подредени хронологично, в зависимост от датата, на която започва първата лекция, а в графика на изпитите - по азбучен ред. Към всяка дисциплина са отбелязани групите студенти, за които тя е актуална (т.е. в съответния учебен план дисциплината е обявена, че излиза през текущия семестър). В рамките на семестъра студентите посещават занятия (и съответно се явяват на изпит) по тези дисциплини, които са актуални за техния учебен план и които са избрали, ако дисциплината е избираема.

» начало

 

  ЗИМЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ЛЕТЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ПОПРАВИТЕЛНА сесия
 

» График на изпитите за 2015-2016

Задочна форма на обучение

» Академичен календар за учебната година

Лекциите в задочна форма на обучение (т.нар. "очни занятия") се организират два пъти в рамките на една учебна година - в края на зимния (т.е. в периода края на м.януари - началото на м.февруари) и в края на летния (т.е. в периода края на м.юни - началото на м.юли) семестър. Продължителността им е от две до три седмици, като занятията са целодневни, независимо дали става въпрос за делничен или почивенн ден.

В програмата на занятията и в графика на изпитите са описани всички дисциплини, които са активни за съответния семестър и форма на обучение, като в програмата на занятията те са подредени хронологично, в зависимост от датата, на която започва първата лекция, а в графика на изпитите - по азбучен ред. Към всяка дисциплина са отбелязани групите студенти, за които тя е актуална (т.е. в съответния учебен план дисциплината е обявена, че излиза през текущия семестър). В рамките на семестъра студентите посещават занятия (и съответно се явяват на изпит) по тези дисциплини, които са актуални за техния учебен план и които са избрали, ако дисциплината е избираема.

» начало

Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 06.06.2016, А.Димитрова

​(+359 2) 870 11 93, p_science@phls.uni-sofia.bg


Защити

http://phls.uni-sofia.bg/article/162#tab579

Завършили студенти

 • А

  • Айлин Рафиева Ниязиева

   завършил: м.03.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Програмните документи на ГЕРБ и резултатите от управлението на кабинета Борисов (2009 - 2013 г.)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Албена Пламенова Йосифова

   завършил: м.07.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Социална интеграция на бежанците от Близкия Изток в Република България. Сътрудничество между държавните институции, органите на местно управление и неправителствените организации

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Александрина Стефанова Димитрова

   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Протести и предсрочни парламентарни избори 2013 г. Анализ на протестите и контрапротестите срещу правителствата на Бойко Борисов и Пламен Орешарски от февруари до септември 2013 г.

   • научен ръководител: проф. Георги Карасимеонов

  • Александър Венелинов Симидчиев

   завършил: м.07.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Харизматични лидери в българската политика след 1989 г. - личностни черти и поведение

   • научен ръководител: проф. Соня Карабельова

  • Александър Иванов Драганов

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Зелените партии в подем: електорални измерения и ценностна подкрепа. Белгия, Франция и Германия като специфични случаи (2000 - 2010 г.)

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Александър Петров Карагеоргиев

   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Образът на врага в българската политика. Анализ на технологиите за изграждане на негативен имидж на Лютви Местан

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Ана Петрова Андонова

   завършил: м.03.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Националната идентичност като фактор за политически трансформации и консолидация в Република Турция при управлението на Тургут Йозал до Реджеп Ердоган през 2015 г.

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Анастас Стефанов Стефанов

   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Трансформация на партийната система през 2001 г. (от двуполюсния модел към новата партийна система)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Анастасия Мирославова Цолова

   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Жорди Пужол и "fer pais" ("изграждане на страната"): съвременният каталунски национализъм

   • научен ръководител: доц. Светослав Малинов

  • Анатоли Емилов Кръстев

   завършил: м.03.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Сравнителен анализ на кампаниите на политическите сили на парламентарни избори `2013 в област Видин

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Ангел Станчев Ангелов

   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Обещания и резултати в екологичната политика на България в периода 2001 - 2011 г.

   • научен ръководител: проф. Николай Найденов

  • Андрей Христов Вълчев

   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политики за развитие на българското земеделие (2009 - 2012 г.). Предизвикателства и перспективи пред България.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Анелия Кирилова Ангелова

   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: "Успешните формули" за участие на жените в управлението на България през периода 1989 - 2012 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Анна Андреева Ефтимова

   завършил: м.03.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Реторически технологии в политическия дискурс "власт - опозиция" (сравнителен анализ на парламентарната реторика на ГЕРБ и БСП в 41-вото и 42-рото Народно събрание)

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Анна Любомирова Шишова

   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Сравнителен анализ на техниките за логическа манипулация, използвани в президентските кампании на Барак Обама и Владимир Путин (2011 - 2012 г.)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Антоанета Найденова Чакандракова

   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политически стратегии и тактики в кандидат-президентските телевизионни послания. Избори `2011.

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Антония Стефанова Петрова

   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Партийните системи на Република България и Федерална република Германия. Сравнителен анализ (1990 - 2013 г.)

   • научен ръководител: проф. Георги Карасимеонов

  • Ася Нинова Братанова

   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ефектите на европеизацията: идеологическа трансформация на Германската социалдемократическа партия след Обединението

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

 • Б

  • Биляна Ангелова Кирова

   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Езикът на политическата реклама на ПП ГЕРБ и БСП по време на предсрочните парламентарни избори (5 октомври 2014 г.) - сравнителен анализ

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Борислав Николаев Китанов

   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Politainment: как симбиозата между политика и развлечение в медиите променя и обезличава Политическото. Случаят "България".

   • научен ръководител: д-р Иво Инджов

  • Боряна Стефанова Петкова

   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Причини за негласуването на българските граждани в периода на предсрочните парламентарни избори 2013/2014 г.

   • научен ръководител: проф. Антоний Тодоров

  • Боян Вичев Великов

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Парламентарна реторика в 41-то Народно събрание

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

 • В

  • Венцислав Петров Алабачки

   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Приложение на демоскопските изследвания в политическата реклама

   • научен ръководител: доц. Антоний Гълъбов

  • Виолета Русева Желева

   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Особености на лидерския стил в ПП ГЕРБ и БСП в съвременния български социокултурен контекст

   • научен ръководител: доц. Соня Карабельова 

  • Владимир Димчев Кучев

   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политиката на българския президент по отношения на парламентарните партии при конституирането на правителствата (1992 - 2012 г.)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

 • Г

  • Галин Неделчев Дурев

   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Новата партийна система на Русия

   • научен ръководител: проф. Георги Карасимеонов

  • Галина Маринова Димова

   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Купуването на гласове по време на избори и анализ на законодателните опити за противодействие (местни избори `2007 - европейски и парламентарни избори `2009)

   • научен ръководител: проф. Петър-Емил Митев

  • Георги Здравков Грънчаров

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Медии и власт - комуникационни асиметрии при управлението на ГЕРБ (2009 - 2011 г.)

   • научен ръководител: д-р Иво Инджов

  • Георги Иванов Иванов

   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Зелените партии в България и Групата на Зелените в Европейския парламент: политически програми и идейни ценности (2007 - 2012 г.)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Георги Лъчезаров Минев

   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на коалиционните споразумения при формиране на правителство в България и Германия. Сравнителен анализ (2013 г.)

   • научен ръководител: доц. Борис Попиванов

  • Георги Младенов Цветков

   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Българските въоръжени сили като инструмент за провеждане на националната политика с оглед на настъпилите изменения във въоръженото противопоставяне

   • научен ръководител: доц. Васил Пенев

  • Георги Пламенов Христов

   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Еврото като интеграционен инструмент. Значението му за страните-членки от Източна Европа (2004 - 2011 г.).

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Гинка Христова Гинкова

   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Феминизмът в ислямския свят: корени, развитие и тенденции. Сравнителен анализ между случаите в Турция и Иран.

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

 • Д

  • Данаил Митков Стойчев

   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Референдумът - фактор в развитието на демократични процеси (анализ на законодателната и политическа практика за провеждане на национални референдуми в България след 1989 г.)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Даниел Михайлов Неделчев

   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Информираният избор - химера или демократична ценност (на примера на парламентарни избори `2014 и местни избори `2015)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Даниел Светославов Петров

   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Държавни регулации за управление на българската пенсионна система във възходящ и низходящ икономически цикъл

   • научен ръководител: проф. Александър Томов

  • Даниела Георгиева Якова

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Купуването на гласове: мащаб, техники и механизми за контрол (парламентарни, президентски и местни избори в България 2001 - 2009 г.)

   • научен ръководител: проф. Николай Найденов

  • Данко Йонков Данков

   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: "Програма за развитие на селските райони на Република България" (2014-2020 г.): инструмент за формиране на устойчива и ефективна аграрна политика

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Даринка Илкова Илиева

   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Президентската институция в Република България: приемственост и промяна. Сравнителен анализ на първата година от мандатите на четиримата пряко избрани президенти на Република България

   • научен ръководител: доц. Румяна Коларова

  • Дафинка Георгиева Прокопова

   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Границите на Европейския съюз - от политика на разширяване към политика на добросъседство

   • научен ръководител: доц. Васил Пенев

  • Деница Атанасова Кундурджиева

   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята и влиянието на медиите в предизборна кампания (специфика на влиянието при избори `2009 г.)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Десислава Георгиева Ницова

   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Риторическо поведение преди и след кандидатпрезидентските кампании на Георги Първанов

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Десислава Любомирова Петрова

   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Модели на културна политика в България 2010-2016 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Джевдет Джевдет Тахир

   завършил: м.03.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на ислямската религия в трансформацията на съвременния политически елит на Турция (2002 - 2014)

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Димитрина Никифорова Димитрова

   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическите послания на българските президенти Петър Стоянов и Георги Първанов

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Димитринка Владимирова Никлина

   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Личностни характеристики и ценностни ориентации в доминиращите лидерски стилове в контекста на съвременната българска политика

   • научен ръководител: доц. Соня Карабельова

  • Димитричка Анастасова Димитрова

   завършил: м.07.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политически стратегии и реализацията им предизборната кампания на първите шест кандидат-президентски двойки. Президентски избори в България 2016 г. (Сравнителен анализ)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Димитър Асенов Ганев

   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Българският политически проект за демокрация обсъждан на Кръглата маса

   • научен ръководител: д-р Борис Попиванов

  • Димо Василев Борисов

   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Отношенията "Турция - Европейския съюз" в периода 2005 - 2011 г. - предимства и недостатъци при евентуалното й членство

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

 • Е

  • Евелина Божидарова Мицева

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Държавна политика в телекомуникациите

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Евелина Йорданова Славкова

   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Фактори за фрагментацията на българската партийна система 2013-2014 г. (сравнителен анализ между изборите за 42-ро и 43-то Народно събрание)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Елица Радкова Мурджанова

   завършил: м.03.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Правомощия и политики на френския парламент в рамките на Европейския съюз (1993 - 2013 г.)

   • научен ръководител: д-р Борис Попиванов

 • З

  • Златина Константинова Патронева

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Функции и участие на Европейския парламент в законодателния процес на Европейския съюз след Лисабонския договор. Политическа роля и бюджетни правомощия.

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Зорница Ангелова Бенева

   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на политическата реклама в предизборната кампания - президентски избори `2011 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

 • И

  • Ивайло Тихомиров Петров

   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Оставки на министър-председателите в българия преход (причини, цели, последици)

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Иван Александров Алексов

   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Установяване на политическия плурализъм в условията на българския демократичен преход

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Иван Николаев Велков

   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Демографската криза в България - отражение върху националната сигурност (дефиниране на проблема, възможни решения, действия)

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Ивелина Георгиева Капралова

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Новите финансови инструменти на Европейския съюз и тяхната роля за развитието на регионите в България

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Ивелина Петрова Петрова

   завършил: м.02.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Партия "Подемос" - роля и влияние на трансформацията в партийната система на Испания


   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Иво Андреев Стефанов

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Нови тенденции в развитието на политическите движения и партии в България (движенията НДСВ и ГЕРБ и традиционните партии на прехода - БСП, ДПС и СДС като класически организирани партии). Сравнителен анализ на примера на движенията и партиите.

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Искра Иванова Милева

   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Противоречия при формулирането на политическите цели на стратегия за развитие на висшето образование в България

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

 • Й

  • Йоана Димитрова Тодорова

   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Реторически практики за конфронтация и коалиционно управление (анализ на медийните изяви на партийните лидери преди и след конструирането на 43-то Народно събрание)

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Йоана Славчева Гиздова

   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Радикални и фундаменталистки ислямски тенденции в българската мюсюлманска общност. Политически проекции.

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Йован Климе Наумовски

   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическите отношения между Република Македония и Европейския съюз: проблеми и перспективи за развитие

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Йордан Григоров Василев

   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Дефектоскопия на българския конституционен ред след 1991 г.

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

 • К

 • Л

  • Лора Съпчева Ерославова

   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Избори за Европейски парламент `2009 - сравнителен анализ на предизборните кампании на парламентарно представените български партии в Европейския парламент (критерии: предизборни стратегии и кандидатски листи)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Лъчезар Антонов Лисицов

   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическите партии в България между персонализацията и доминацията на партията на публичната власт (2001 - 2009 г.)

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

 • М

  • Магдалена Емилова Найденова

   завършил: м.03.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Кризите и коалицията на БСП, НДСВ и ДПС - политиките на конфронтация и защита в рамките на тройната коалиция (кризите и политическото говорене отразени във вестниците "24 часа" и "Труд" в периода м.май - м.октомври 2008 г.)

   • научен ръководител: проф. Иванка Мавродиева

  • Мая Петрова Филипова

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейската народна партия като фактор за консолидацията и европеизацията на десницата в Европа

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Мила Викторова Попова-Перпелиева

   завършил: м.07.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ефективност на политическата реклама - сравнителен анализ на рекламните бюджети и постигнатите електорални резултати в предсрочните парламентарни избори през 2013 и 2014 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Милена Кирилова Миланова

   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Журналисти стават пиари и политици - израз на силата или безсилието на "четвъртата власт"? Случаят "България".

   • научен ръководител: д-р Иво Инджов

  • Мирела Иванова Спасова

   завършил: м.03.2018 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Перспективи за промяна на общата селскостопанска политика на ЕС в следващия програмен период (2020 - 2027 г.)

   • научен ръководител: ​д-р Гергана Радойкова

  • Мирослав Михайлов Костадинов

   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Особености на стратегическите партийни елити в България след 2001 г.

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Михаела Емануилова Манолова

   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: България между Европейския съюз и Русия. Енергийни стратегии и политики на правителствата на ГЕРБ и БСП (2009 - 2014 г.)

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Момчил Стефанов Димитров

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Организационно развитие и вътрешнопартийна демокрация в БСП след 1989 г.

   • научен ръководител: проф. Георги Карасимеонов

 • Н

  • Никола Деьов Тодев

   завършил: м.03.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Конституционното устройство на Република България. Преходът след 1989 г. в нашата страна.

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Николета Николаева Стойчева

   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Избори за членове на Европейския парламент през 2007 г. - сравнителен анализ на кампаниите на БСП, НДСВ, ДПС, ГЕРБ и "Атака"

   • научен ръководител: доц. Светла Страшимирова

  • Николче Траян Арнаудов

   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Институционалната реформа на Европейския съюз след Договора от Лисабон

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Нина Стойчева Николова

   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Избори `2013: Предизборните платформи на партиите в контекста на исканията на протестиращите

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева 

 • П

  • Павлин Янчев Николов

   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Фактори, определящи началото на процеса на трансформация на българския политически елит (1989 - 1991 г.)

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Петър Иванов Георгиев

   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Националната система и политика за управление на бедствия, аварии и кризи - основен елемент на националната сигурност на Република България

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Петя Живкова Колева

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Проблеми и необходимост от регламентирането на лобизма в България

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Пламен Владимиров Владимиров

   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на РСФСР за разпадането на съветската държавност (1990 - 1991 г.)

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Пролетина Георгиева Съботинова

   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическата нестабилност в България в периода 2012-2015 г. като индикатор за системна криза в политическия елит на страната

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

 • Р

  • Радомир Христов Дуков

   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическото влияние върху дейността на Корпоративна Търговска Банка (1998-2014 г.)

   • научен ръководител: проф. Николай Найденов

  • Радослав Пламенов Георгиев

   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Многогодишната финансова рамка като инструмент за финансиране на общата селскостопанска политика на Европейския съюз и влиянието й върху България: сравнителен анализ на периода 2007 - 2013 и 2014 - 2020 г.

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Радостина Валентинова Пехливанова

   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Формиране на ДПС като партия и неговата роля в политическата система (1990 - 1997 г.)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

 • С

  • Светослава Емилова Кръстева

   завършил: м.03.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Устойчивост на електоралното поведение по време на местни избори. Сравнителен анализ на вота за кандидат-кметове на стари и нови партии на местни избори `2003 г. и местни избори `2007 г. във всики общини в България

   • научен ръководител: проф. Петър-Емил Митев

  • Сибина Владиславова Кръстева

   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Основни негативни практики и тенденции на медийната среда в България след 1989 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Силвия Валентинова Вълчева

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Голямата  коалиция в Германия (2005 - 2009 г.): между политическия компромис и партийното съревнование. Ефекти върху партийната система.

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Станислав Валериев Тодоров

   завършил: м.03.2018 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Референдумът - инструмент за политическо участие (анализ на кампаниите за национални референдуми 2013 - 2016 г.)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Стефан Георгиев Георгиев

   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Организационният мениджмънт като фактор при ефективното функциониране на политическите партии. Анализ на организационната ефективност на Българската социалистическа партия в периода 2002 - 2012 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Стефан Любомиров Ковачев

   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Рекрутиране на българския политически елит в периода на прехода

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Стоян Иванов Георгиев

   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Възможни насоки на промени в българския политически елит след приемането на България в Европейския съюз

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Стоянка Иванова Балова

   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическият език на социалдемократите в България - кривото огледало на лявата идея (2001 - 2014 г.)

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

 • Т

  • Таня Георгиева Глухчева

   защита на магистърска теза

   • тема: Джендър характеристики на предизборните кампании за президент в Латинска Америка

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Таня Петкова Илиева

   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Употреба на формите на пряка демокрация в условията на предидзборна кампания: референдумът 27 януари 2013 г.

   • научен ръководител: доц. Антоний Гълъбов

  • Теодора Любомирова Каролеева

   завършил: м.03.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политически PR в ситуация на криза (скандалът в МВР по време на Румен Петков)

   • научен ръководител: проф. Иванка Мавродиева

  • Теодора Росенова Крумова

   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Република Сърбия и Република Босна и Херцеговина по пътя на европейската интеграция (1991 - 2016 г.)

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Тина Веселинова Веселинова

   завършил: м.07.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Модели на политическо лидерство, проявени в кампанията на Брекзит във Великобритания през 2016 г.

   • научен ръководител: доц. Борис Попиванов

  • Тома Любомиров Биков

   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Служебните правителства в България като инструмент за решаване на политически кризи (1994-2014 г.)

   • научен ръководител: доц. Румяна Коларова

 • Х

  • Хараламбос Кириаку Аристотелус

   завършил: м.09.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Кипърският въпрос - решението. Двузоново-двуобщностна федерация - единственото съществуващо ефективно решение за повторното обединяване на народ и държава, институции и икономика

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Христина Спасова Колева

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Хуан Карлос - положителният лидер по време на прехода към демократична монархия в Испания

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Христо Димчев Кацаров

   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическа стратегия на правителствата на Федерална република Германия и Франция за преодоляване кризата на еврото в периода 2012 - 2013 г.

   • научен ръководител: проф. Александър Томов

 • Ц

  • Цветан Ангелов Стойков

   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическият език на национализма в България (партия "Атака")

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Цветелина Валериева Еленкова

   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Специфики на популизма в България в началото на ХХІ в.

   • научен ръководител: доц. Васил Пенев

  • Цонка Александрова Лалева

   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейското членство на България - сравнителен анализ на преговорните стратегии на българските правителства за периода 2001 - 2010 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

 • Я

  • Явор Бойков Пангелов

   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Исторически условия и съвременни фактори за промените на политическите режими в Северна Африка през 2011 г. (Тунис, Египет, Либия)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Явор Георгиев Кирилов

   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Взаимоотношенията на българските президенти и министър-председателите (1991 - 2013 г.)

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Ян Антонов Янев

   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Предизборната кампания на НДСВ през 2005 г. Път към позиционирането на партията в българското политическо пространство.

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

Контакти


доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева
ръководител програма

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.3, к.327, (+359 2) 8005111 в.281

burudzhiev@phls.uni-sofia.bg


ас. Страхил Петров Делийски
координатор програма

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.3, к.327, (+359 2) 8005111 в....
Приемно време: вторник от 17:00 до 19:00 ч.
delijski@phls.uni-sofia.bg


Антоанета Димитрова Димитрова
администратор програма

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.3, к.323, (+359 2) 800 51 41
Приемно време: вторник и сряда от 13:00 до 17:00 ч.

dimitrovab@phls.uni-sofia.bg


Публикувано: м.05.2013 г. | Последна редакция: 10.01.2018 г., А.Димитрова