СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: «ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДИГИТАЛНИТЕ ХОРА»,

Място и дата на провеждане:

24 април  2019  г. в УниБИТ 1, бул. Цариградско шосе № 119, Зала «Тържествена»

Начало

Официално откриване: 10:00 часа, регистрацията отваря в 09:30 часа.

Официален език на форума: български  език.

 

Важни срокове

25 март 2019 г. –  Подаване на Заявка за участие (Заглавие и резюме на бълг. и английски език);

31 март 2019 г.  – Получаване на потвърждение за участие;

15 април 2019 г. –  Превод на таксата правоучастие;

20  април 2019 г. – Подаване на окончателния текст за публикуване и презентация на доклада;

24 април 2019 г. –  Провеждане на семинара.

 

ТИПОЛОГИЯ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО:

Реална презентация – презентацията е 15 мин. (10 мин. за презентация + 5 мин. за Q & A);

Виртуална презентация – виртуално представяне на Power Point презентацията по време на семинара (не се изисква лично присъствие);

Представяне чрез постер – минимален формат на готовия плакат 640х440 мм, едноцветен или пълноцветен.

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ:           

  • Новите технологии и интелектуалната собственост; 
  • Интелектуалната собственост в университетска среда;  
  • Интелектуалната собственост в творческите индустрии; 
  • Предизвикателства пред интелектуалната собственост в културно-историческото наследство; 
  • Икономически аспекти на интелектуалната собственост; 
  • Авторското право и библиотеките; 
  • Защитата на личните данни и европейските граждани;  
  • Свобода до информация и отворен достъп;
  • Електронно правителство и дигитално разделение.

ВАЖНО:

Всички заявки се изпращат на E-mail адрес: ippbg@unibit.bg в срок до 25.03.2019 г.

Лице за контакти: доц. д-р Тереза Тренчева – моб. тел. +359 889 645 400+359 878 645 413

Приложения:

1. Официална покана за участие;

2. Заявка за участие.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

***************** 

Поздрави:     
Екип по организацията на Семинара 

Университетска младежка академия за управление на знания (УМЛАУЗ)
Университет по библиотекознание и информационни  технологии (УниБИТ)            
бул. "Цариградско шосе" № 119, София-1784, България
е-поща: ippbg@unibit.bg  URL: www.unibit.bgwww.unyka.unibit.bg 
тел. +359 (0) 2 970 85 85
  моб. тел. +359 (0) 889 645 400