Защитени магистърски тези на 9 март 2018 г.

Име на студента

Тема на магистърската теза

Научен ръководител

Ермиар Ангелова Кавлакова

Практики в управлението на човешките ресурси в хазартния бизнес

проф. Ирина Зиновиева

Кристиян Бориславов Ангелов

Подбор на персонал в условия на свит регионален пазар на труда.

(Пазарът на труда в Област Видин в периода 2008 – 2018 г.)

проф. Таня Чавдарова