Защитени магистърски тези на 15 март 2019 г.

Име на студента

Тема

Научен ръководител

Зорница Николова Илиева
резюме

Влияние на финансови и нефинансови стимули върху формирането на положителни работни нагласи при софтуерни програмисти

проф. Ирина Зиновиева

София Валентин Вълчева
резюме

Роля на социалните мрежи в управлението на таланти от поколението „Милениум“

проф. Ирина Зиновиева

Мария Тошкова Каменарова

Влияние на гъвкавото пълно работно време върху нагласите за напускане на персонала

доц. Петя Славова

София Петрова Александрова

Факторите за ангажираност на служители  с (не) регулирани професии: изследване на случая на едно архитектурно бюро

доц. Петя Славова