Клуб „Публична администрация“ обявява фотоконкурс под наслов „Тук принадлежим"

Клуб „Публична администрация“ обявява фотоконкурс под наслов „Тук принадлежим“. Конкурсът дава възможност на всички студенти и докторанти на СУ „Св. Климент Охридски“ да представят своето разбиране за принадлежността си към университета, студентската общност, специалност, факултет, студентска организация и т.н.
Благодарение на управленските умения, на които специалност „Публична администрация“ ни учи, ние, екипът на КПА, Ви предизвикваме да ни покажете как вие управлявате своя фокус.

Цели на фотоконкурса:
- Подкрепа и популяризиране на студентското творчество
- Представяне на университета през погледа на студентите

Условия:
- Право на участие имат всички студенти и докторанти на СУ „Св. Климент Охридски“
- Желаещите да участват в конкурса изпращат до 3 свои авторски снимки на имейл адрес konkurs.kpa@phls.uni-sofia.bg до 30.04.2019 г.
- Допустими са изображения, показващи аспекти, свързани със студентството (сгради, лица, дейности и др.)
- Фотографии ще се приемат само в електронен вид, като JPG или TIF файлове с достатъчно добро качество за печат с размер 40х60 см.
- Препоръчваме файловете да са с размер не по-малък от 4000 pix по дългата страна, в RGB, с прикачен цветен профил.
- Участникът изпраща своите три имена, факултетен номер, факултет, специалност, курс и телефон за връзка. Информацията ще се използва с цел идентифициране на участника.

Оценяване и награди:
Специално подбрано жури ще оценява творбите и ще определи тримата големи победители, които ще получат парични награди, както следва:
Първо място – 200 лв.
Второ място – 150 лв.
Трето място – 100 лв.

Допълнение:
С изпращане на свои снимки, участникът се съгласява с условията на конкурса и дава разрешение неговите снимки да бъдат използвани за целите на фотоконкурса. След приключване на конкурса избрани творби ще бъдат поставени в сградата на Философски факултет, заедно с информация за техния автор.
КПА не носи отговорност за представена от участника невярна или непълна информация. Конкурсът се прекратява с изтичането на срока, посочен в настоящите правила.