Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2019/2020 учебна година

 

Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2019/2020 учебна година.

Подробна информация за възможностите за провеждане на практиките, условията и документите за кандидатстване може да намерите на следния линк:

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2019/04/24/конкурс-за-мобилност-с-цел-практика-по-2/

Краен срок за кандидатстване: 14 юни 2019 г., 17:00 часа