Кариерен център


Форуми и събития

» Архив


Работа и стажове


За контакт

Антоанета Димитрова
специалист информационно обслужване
гр. София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, к.323
(+359 2) 800 51 41; dimitrovab@phls.uni-sofia.bg