Актуално

Представяне на модел за Цитатен указател (обществени науки)

Публикувано на: 28.05.2019 г. Категория: Актуално

Във връзка с договор № ДН 15/1 от 11.12.2017 г. (Фонд „Научни изследвания“, МОН) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се изпълнява проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“. Целта е да се създаде модел и софтуерен прототип на система за идентифициране и обработка на българските научни публикации в областта на обществените науки. Стремежът  на екипа е да  достигне до възможност за валидиране на данни, свързани с цитирани и цитиращи автори, допълнителна обработка на данните с цел извличане на справки и статистики за  цитируемост. Членовете на научния колектив разглеждаме изграждането на системата като съществена предпоставка за извършване на качествени библиографски и наукометрични справки, включително за оценка на научен принос/научно качество. Реализирането на проекта ще позволи да се изгради Национален цитатен указател, който ще обхване всички научни области с възможност да се отчитат наукометричните показатели на българските учени и институции.

Отчитайки ролята и приноса на издателите у нас, екипът по проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“ Ви кани да участвате в инициатива, свързана с представяне на разработения модел за цитатен указател и дискусия по оценка на модела. Вашият опит и мнение са важни за успешното приключване на национално значимия ни проект.

Събитието ще се състои на 26 юни 2019 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Северно крило, етаж 2, Конферентна зала (бул. „Цар Освободител“ № 15, София 1504).

В 9.30 часа ще започне регистрация на участниците. Представянето на разработения модел за цитатен указател е с начало 10.00 часа, а дискусията по оценка на модела – 11.00 часа

Желаещите следва да потвърдят участие на мейл адрес citatebg@gmail.com.

Сайт на проекта: http://citation.uni-sofia.bg/ .

Научен колектив по проекта