Магистърски програми - Изпитна сесия - септември 2019 г.

МАГИСТЪРСКА  ПРОГРАМА „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА”

І З.О. (ІІ семестър)

 

Учебна дисциплина

Преподавател

Форма на изпитване

Дата на изпит

Управление и финансиране на културните институции

гл. ас. С. Станчева

Изпит

3.09.2019 г.

10,00 ч. - ауд. 45

Интеграция на културните институции на регионално равнище

доц. дн Цветанка Панчева

Онлайн  тест

 

15.09.2019 г.

10,00 часа

Облачни технологии

проф. дфн О. Харизанова

Изпит

9.09.2019 г.

10,00 ч. - ауд. 47

 

 

 

МАГИСТЪРСКА  ПРОГРАМА

„БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”, З.О.

Учебна дисциплина

Преподавател

Форма на изпитване

Дата на изпит

Библиотечен мениджмънт 

доц. д-р Анета Дончева

Курсова работа

04.09.2019 г.

Дигитализация на културното наследство

доц. дн Цветанка Панчева

Курсова работа

 

20.09.2019 г.

Машиночетима обработка на информ. ресурси

доц. д-р Милена Миланова

Онлайн  тест

08.07.2019 г.

/първа дата/

Машиночетима обработка на информ. ресурси

доц. д-р Милена Миланова

Онлайн  тест

12.09.2019 г.

/втора дата/

Информационни системи

доц. д-р Елица Лозанова-Белчева

Онлайн  тест

31.07.2019 г.

/първа дата/

Информационни системи

доц. д-р Елица Лозанова-Белчева

Онлайн  тест

16.09.2019 г.

/втора дата/