Поправителен изпит по английски език - септември 2019 - задочно обучение

 

Английски език - доц. д-р Н. Цветкова (БИН ЗО - първи, втори и трети семестър)

поправителен изпит - септемврийска сесия 2019

 

Онлайн тест - отворен на 19.08. от 8.00 до 23.00, съответно:

За първи семестър - https://elearn.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=87194
 

За втори семестър - https://elearn.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=87226
 

За трети семестър -  https://elearn.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=87258

 

Устен изпит на 21.08. от 10 до 13.00 ч. В ауд. 421,  блок 4


Текстовете, които следва да се подготвят са:

За първи семестър - адаптирано художествено произведение по избор на студентите (според нивото им на владеене на езика)

За втори семестър - по избор от качените тук: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/page/view.php?id=110586

За трети семестър - текста от този линк: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2552#section-14 - Папка "Preparation for the oral exam"


Забележка: Моля, правете само теста от съответния линк. 

На устния изпит носете книгата / принтирания текст, върху който сте се готвили.