Общо събрание на Философски факултет

На 18 октомври 2019 година, петък, от 10.00 часа в 65 аудитория на Ректората ще се проведе Общо събрание на Философски факултет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на комисии

а.  Мандатна комисия

б.  Комисия по предложенията за ръководни органи на Факултета

в.  Комисия по провеждане на изборите

г.  Атестационна комисия

  1. Избор на председател и заместник-председател на Общото събрание
  2. Отчет на Деканското ръководство за периода м.октомври 2018 - м.октомври 2019 г. и обобщен отчет за мандата
  3. Избор на Декан
  4. Избор на Факултетен съвет
  5. Разни

Регистрация от 9.00 часа.

Председател на Общото събраниепроф. д-р Петя Кабакчиева

Забележка: Текстът на отчетния доклад ще бъде публикуван на страницата на Философски факултет и ще бъде предоставена възможност за онлайн дискусия във времето от 10 до 17 октомври 2019 г.

Номинации:

проф. Оля Харизанова,

проф. Соня Карабельова,

доц. Георги Вълчев

Биографии:

проф. Оля Харизанова,

проф. Соня Карабельова,

доц. Георги Вълчев

Мандатни програми:

проф. Оля Харизанова,

проф. Соня Карабельова,

доц. Георги Вълчев