Студентска програма за законодателни проучвания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ СЪТРУДНИЦИ КЪМ ПРОГРАМАТА

 •  Законодателните сътрудници се приемат след подбор по документи и интервю.

 •  Кандидатите за участие в Програмата трябва да отговарят на следните условия:

  1. да са студенти от трети, четвърти или пети курс, дипломанти или млади специалисти в някоя от областите: право, политология, международни отношения, публична администрация и др.;

  2. да владеят чужди езици (минимум един; повече от един е предимство);

  3. да имат компютърна грамотност;

  4. да са запознати с юридическата терминология;

  5. да имат добро представяне по време на учебния процес

 •  Необходими документи за кандидатстване:

  1. формуляр за кандидатстване;

  2. автобиографична справка;

  3. академична справка или копие от страниците с нанесени оценки от студентската книжка;

  4. снимка – 1 бр.;

  5. сертификат за владеене на чужд език

 

Контакти:

zdravka@pparliament.bg

София 1169

Пл. „Княз Александър I“ №1

"Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание"

 : + 359 2 939 23 45